REALIZACJE

 • Kierowanie budową wieżowca Warsaw Spire o wysokości 220 m wraz z budynkami towarzyszącymi.
 • Kierowanie pracami remontowymi budynku Bellona znajdującego się pod opieką konserwatora
 • Kierowanie pracami rozbiórkowymi zlokalizowanymi na terenach byłych zakładów graficznych Bellona
 • Kierowanie robotami drogowymi: modernizacja ulicy  Grzybowskiej u zbiegu Towarowej oraz modernizacja  parkingu przy budynku Bellona.
 • Kierowanie budową Stadionu Narodowego wraz z  zewnętrzną infrastrukturą.
 • Koordynacja prac wykonawców, koordynacja prac  inspektorów branżowych, nadzór BHP, prowadzenie  nadzoru nad poprawnością techniczną wykonania  obiektów: Silos na klinkier o pojemności 120 kt., Silos na  popiół 38kt.
 • Kierowanie budową Terminala 2 –Faza ”Odloty”–  Koordynacja robót budowlano instalacyjnych w Terminalu  2.
 • Koordynacja prac związanych z przystąpieniem Polski do  Układu z Schengen, dostosowujących Terminal 2 do  wymogów wynikających z członkostwa.
 • Kierowanie budową płyt postojowych – PPS-3.  Koordynacja robót instalacyjnych i nawierzchniowych.  Organizacja odbiorów i przekazanie do użytkowania.
 • Kierowanie budową punktu segregacji odpadów w części  lotniskowej . Koordynacja prac budowlano-montażowych i  instalacyjnych. Organizacja odbiorów i przekazanie do  użytkowania.
 • Kierowanie budową drogi kołowania DK-A4. Koordynacja  prac.. Organizacja odbiorów i przekazanie do użytkowania.  Kierowanie budową kładki dla pieszych nad ulicą Żwirki i  Wigury. Koordynacja robót budowlano-instalacyjnych.
 • Kierowanie budową ekranów akustycznych i antypodmuchowych.
 • Organizacja odbiorów i przekazanie do użytkowania parkingu wielopoziomowego na terenie lotniska Okęcie.
 • Koordynacja inspektorów nadzoru i pełnienie obowiązków inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych w fazie realizacyjnej „Przyloty” Terminal 2. Organizacja odbiorów i przekazanie do użytkowania.
 • Koordynacja inspektorów nadzoru w zakresie nadzoru na  budową płyt lotniskowych i dróg kołowania samolotów DK  Alfa 3, części PPS-3.
 • Koordynacja inspektorów nadzoru w zakresie budowy podziemnej stacji kolejowej.
 • Koordynacja inspektorów nadzoru w zakresie nadzoru nad  robotami drogowymi, konstrukcyjno-budowlanymi i  instalacyjnymi w części miejskiej –układ drogowy.
 • Koordynacja inspektorów nadzoru podczas budowy  zbiorników retencyjnych na terenie portu lotniczego w  rejonie progu 33 DS-3.
 • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót drogowych i  koordynacja procesu odbiorowego i przekazania do  użytkowania zbiorników retencyjnych wraz z komorami  regulacji przepływu oraz przebudowy sieci kanalizacyjnej  na terenie Portu Lotniczego.
 • Nadzór nad budową ekranów akustycznych i  przeciwpodmuchowych wzdłuż drogi dojazdowej do części  VIP w Pirsie Północnym pomiędzy płytą postojową  samolotów PPS- 7b i PPS-8b, a Terminalem 2.
 • Nadzór nad budową płyt lotniskowych PPS-12, PPS- 3 oraz  drogi kołowania Uniform.
 • Nadzór nad budową układu drogowego po stronie miejskiej  lotniska.
 • Nadzór na rozbiórką obiektów zlokalizowanych na terenie lotniska: m.in. Stary fracht, Stare Cargo, części Terminala 1.
 • Nadzorowanie robót w Wojskowym Porcie Lotniczym  związanych z budową: Pawilonu VIP, płyty postojowej  PPS-9 dla samolotów o powierzchni 33 720 m2, płyty  postojowej PPH-8 , dróg dojazdowych na terenie JW.  4193
 • Koordynacja prac budowlanych i instalacyjnych podczas  remontu i rozbudowy Auchan Piaseczno.
 • Koordynacja prac podwykonawców w zakresie robót  budowlanych i drogowych oraz specjalistycznych robót  geotechnicznych podczas budowy Castorama Bielsko-  Biała oraz Gdańsk Osowa.
 • Koordynacja i nadzór nad pracami podwykonawców przy  budowie osiedla mieszkaniowego TBS Bielany.
 • Koordynacja prac podwykonawców w zakresie wykonania nowych instalacji mechanicznych, energetycznych, niskoprądowych i sanitarnych podczas modernizacji budynków Citi Banku przy ulicy Kasprzaka w Warszawie.