KOSZTORYSY BUDOWLANE

Zanim przejdziemy do realizacji jakichkolwiek inwestycji architektonicznych, koniecznością staje się stworzenie kosztorysów poszczególnych prac oraz materiałów budowlanych. Kalkulacje są fundamentalnym opracowaniem, które pozwala na zbudowanie całościowego obrazu inwestycji oraz przygotowanie się do późniejszych negocjacji ze zleceniobiorcami.

 Przeprowadzane przez naszą firmę wyceny opierają się na otrzymanych dokumentacjach technicznych oraz na wynikach pomiarów, które dokonane zostaną na terenie prac budowlanych. Podczas spotkań z naszymi klientami zapoznajemy ich z trzema znaczącymi terminami, które pozwalają zrozumieć różnice pomiędzy konkretnymi kosztorysami budowlanymi i należą do nich kosztorysy ofertowe, inwestorskie oraz powykonawcze. Realizujemy każdą z wymienionych wycen.

Kosztorys inwestorki przeprowadza się przed zainicjowaniem jakichkolwiek prac na terenie budowy i celowością jego stworzenia jest oszacowanie ogólnych kosztów całej inwestycji. Ta kalkulacja umożliwia inwestorowi zapoznanie się z rynkowymi cenami jakie oferują wykonawcy, a także porównanie rozmaitych produktów, technologii oraz usług budowlanych. To z czym na pewno należy się liczyć to to, że Warszawa, Kraków czy Wrocław będą proponowały inne kwoty związane z realizacją usług niż mniejsze aglomeracje.

Dzięki omówieniu preferencji inwestora oraz założeń związanych z przedziałami cenowymi i jakościowymi, można stworzyć najbardziej odpowiadającą mu propozycję. To z kolei pozwala na właściwe rozplanowanie wszystkich prac oraz ewentualne zmiany w projekcie, wynikające z niewystarczających środków na jego realizację. Powyższe wyliczenia są także strategiczne z punktu widzenia banku, w którym zamierzamy wziąć kredyt.

Jeżeli realizujesz inwestycję na terenie województwa mazowieckiego, nasze biuro oferuje opracowanie takich kosztorysów.