USŁUGI DORADZTWA BUDOWLANEGO

Wsparcie techniczne inwestora na etapie podjęcia decyzji o rozpoczęciu budowy tj. przed kupnem działki, terenu inwestycyjnego, przygotowanie dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia procesu budowy wraz z występowaniem w imieniu inwestora przed urzędami. Opracowywanie harmonogramów realizacji robót. Przeprowadzanie kontroli technicznej wbudowywanych materiałów oraz wykonanych robót. Przeprowadzanie kontroli stanu zaawansowania prac i płatności dla potrzeb inwestorów, banków i innych podmiotów. Przeprowadzanie procedury końcowego rozliczenia budowy. Opracowanie dokumentów do wniosków o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych. Kierowanie procesem odbiorowym w imieniu inwestora.