Zadaj pytanie ekspertowi

KONTAKT

Jeśli potrzebują Państwo kompleksowej pomocy w zakresie obsługi we wszystkich fazach inwestycji, to nasza oferta z pewnością spełni Państwa wszelkie wymagania. Oferujemy wykonanie szeregu usług, a każda z nich w sposób wyczerpujący zapewnia kontrolę nad przebiegiem budowy. Nasze usługi skupiają się wokół kilku obszarów budownictwa, razem zaś stanowią kompleksową ofertę dla inwestora. Jesteśmy autorami ekspertyz budowlanych, czyli oceniamy stan techniczny konstrukcji budynków , oceniamy instalacje budynkowe, rekomendujemy, czy i jak można wykonać ewentualne przebudowy. Opracowujemy projekty budowlane i wykonawcze, ponadto przygotowujemy inne projekty: organizacji robót czy plany zagospodarowania terenu. Przeprowadzamy inwentaryzacje, które zgodnie z Prawem Budowlanym są niezbędne , gdy planowany jest kompleksowy remont czy przebudowa obiektów budowlanych. Korzystamy z najnowszej technologii - wykonujemy badania termowizyjne, żeby zbadać poprawność wykonania robót budowlanych i ocenić stan techniczny budynków. Oferujemy również wykonanie innych zaawansowanych badań pomocnych w ocenie robót, mieszkań i budynków. Jeśli poszukujecie Państwo kierownika budowy, nasza firma oferuje również taką usługę. Zapraszamy do kontaktu!
TELEFON: +48691951089
E-MAIL: KRZYSZTOF.OWCZARCZYK@GMAIL.COM