O MNIE

Nazywam się Krzysztof Owczarczyk i jako rzeczoznawca budowlany wykonuję ekspertyzy i opinie techniczne, które opierają się na znajomości prawa budowlanego oraz obszernej wiedzy na temat branży budowlanej. Wydawane przeze mnie orzeczenia dotyczą stanu technicznego wszelakich obiektów budowlanych. Żeby dobrze zrozumieć procedurę, którą przeprowadza rzeczoznawca budowlany, warto znać różnicę pomiędzy obiema formami oceny. Opinia wystawiana jest na podstawie przeprowadzonych rozmów oraz dokumentacji związanej z konkretnymi projektami.

Ekspertyza jest to natomiast dogłębna ocena techniczna obiektów bazująca na badaniach oraz obliczeniach dotyczących wytrzymałości poszczególnych elementów konstrukcyjnych lokalu czy budynku. Należą do nich fundamenty, stropy, ściany, ale także elewacje budynków oraz dachy. Jako rzeczoznawca zwracam uwagę na nieprawidłowe odkształcenia, pęknięcia, zarysowania i uszkodzenia, czyli wszystko to, co odbiega od norm budowlanych.

Powyższe działania przeprowadzane przez rzeczoznawcę budowlanego wykorzystywane są podczas procesów inwestycyjnych oraz we wszelakich sprawach sądowych, dotyczących nieprawidłowo wykonanych realizacji projektów budowlanych. Dzięki wydaniu konkretnej opinii, czy przeprowadzeniu ekspertyzy, np. na temat nieprawidłowości technicznych, inwestor lub właściciel mieszkania ma większa szansę na wygraną podczas procesu sądowego.

Do zadań rzeczoznawcy budowlanego należy również oszacowanie szkód, które powstały w wyniku katastrof związanych z żywiołami, takich jak pożary, zalania czy powodzie. Dodatkowo jeżeli planujesz zakup domu, lokalu użytkowego lub mieszkania wydam fachową opinię na temat stanu technicznego pomieszczeń lub budynku, co ułatwi Państwu podjęcie fundamentalnych i wiążących decyzji. Będąc rzeczoznawcą budowlanym wydaję także opinie i ekspertyzy na temat budynków, które miałyby zostać poddane renowacji lub zupełnej przebudowie na terenie całej stolicy i w okolicach. Należy pamiętać, że ocena eksperta jest koniecznością w przypadku wszelakich modernizacji budynków ze względu na prawo budowlane.

Jeżeli pochodzisz z województwa mazowieckiego i poszukujesz rzeczoznawcy budowlanego z Warszawy, to zapraszam do współpracy.